donderdag 13 november 2008

Jongeren maken zich zorgen over de jeugd

Jongeren maken zich volgens een bericht op Nu.nl zorgen over de jeugd van tegenwoordig. Ruim 60 procent van de jongeren vindt dat de jeugd het evenwicht tussen rechten en plichten uit het oog is verloren. Ook zijn ze van mening dat hun leeftijdgenoten te veel verwend worden en dat ze te weinig rekening houden met anderen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1300 Nederlanders in opdracht van de Volkskrant en de NCRV.

Bijna driekwart van de ondervraagden vindt dat ouders hun kinderen te veel verwennen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dan een op de drie jongeren vol van zichzelf (narcisme) is. Bij opklimmende leeftijd neemt het gevoel voor eigenliefde af. 65-plussers vertonen het minst narcistische trekjes (12 procent).

Narcisten

Uit het onderzoek blijkt ook dat narcisten beter kunnen omgaan met tegenslag en meer doorzettingsvermogen hebben. Bovendien blijken ze positiever te zijn dan mensen die lager scoren op narcisme.

Dat zijn nog eens opmerkelijke resultaten. Verwende jongetjes en meisjes dus. Ik vraag me oprecht af hoe wij als ABC'ers aankijken tegen 'onze jeugd'. Gisteren waren jullie bijzonder goed in het kijken naar de toekomst. Hoe ziet die eruit voor de jeugd van tegenwoordig?

Geen opmerkingen: