donderdag 22 maart 2012

Eerste sollicitatieochtend ABC succesvol

In navolging van de MER heeft ABC dit jaar voor het eerst een sollicitatieochtend georganiseerd. Als resultaat van een tweedelige training, hebben alle studenten motivatiebrieven en CV's opgestuurd naar verschillende ondernemers en wervings- & selectie bureaus die deel hebben genomen aan de sollicitatieochtend vanmorgen.

Tijdens de sollicitatieochtend voert iedere student een gesprek en krijgen ze feedback de ondernemers en mede-studenten. Een erg leerzame en leuke praktijkoefening ter voorbereiding op de stage!

Hieronder een paar foto's:

In de break: paneldiscussie

dinsdag 20 maart 2012

ABC-studenten op het podium in Katowice

Na twee weken hard werken was het afgelopen zaterdag zover: de prijsuitreiking van de Nationale en Internationale groepen in Katowice. Alle deelnemende universiteitein zijn lid van het netwerk DUKENET en het huidige project werd gefinancierd door de EU als Erasmus Intensive Programme. Twee weken lang hebben studenten gewerkt aan het ontwikkelen van (online) marketingcampagnes om sociale buitensluiting tot een minder groot maatschappelijk probleem te maken.

Social Exclusion
Het thema 'social exclusion', oftewel sociale buitensluiting, staat momenteel hoog op de Europese agenda's. Sociale uitsluiting ontstaat doordat minderheden (bevolkingsgroepen, immigranten, daklozen, mensen met een handicap) worden buitengesloten van de samenleving door de rest van de bevolking en daardoor in een vicieuze cirkel belanden. Ter voorbeeld: door ontslag of privé-omstandigheden kunnen mensen tegen wil en dank (tijdelijk) dakloos raken. Door minder toegang tot hygiëne en minder geld voor nette kleren is het moeilijk om nieuwe banen te vinden, waardoor ze dakloos blijven. Hierdoor komen ze in een neergaande spiraal. Door de buitenwereld worden ze bestempeld als "vies" en "agressief", waardoor ze makkelijker toegang zoeken tot andere dak- en thuislozen en komen ze in een omgeving waarin geweld, misbruik, drugs en alcohol de overhand krijgen. Hierdoor raken ze steeds verder verwijderd van de maatschappij.

Het bewustzijn bij de rest van de bevolking dat eigenlijk iedereen, door het in stand houden van de buitensluiting, medeverantwoordelijk is voor deze situatie is nog erg laag. Jarenlange trajecten om de maatschappelijke problemen die optreden rondom sociale buitensluiting te verminderen hebben slechts beperkt hun vruchten afgeworpen. Om het bewustzijn onder de maatschappij te vergroten heeft de EU aan studenten gevraagd om een campagnes te ontwikkelen die de bevolking op de hoogte stelt van de problematiek.

2 Thema's: immigrants en homeless
Om het vraagstuk af te kaderen, heeft de organisatie van het Intensive Programme in Katowice gekozen om de onderwerpen af te bakenen. Uit ieder land zijn er 10 teams die onderzoek doen naar de immigranten en 10 teams die onderzoek naar daklozen. In Polen zijn alle groepen opgedeeld in 10 internationale teams waarin ze vervolgens een (internationale) campagne hebben ontwikkeld binnen hun onderwerp.

National Reports: Gouden en Zilveren Medailles
10 nationale teams hebben vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar de lokale en nationale stand van zaken met betrekking tot cijfers, trends, ontwikkelingen en politiek beleid. In Polen heeft ieder team haar rapport moeten verdedigen en een presentatie voor de groep studenten en docenten moeten verzorgen. Op basis hiervan heeft de jury een podium samengesteld en in beide gevallen heeft dat voor de Nederlanders geleid tot een podiumplek!

Homeless
1. Netherlands (Daisy Dirks, Daniëlle van den Berg)
2. Poland
3. Hungary

Immigrants
1. Poland
2. Netherlands (Suzanne van Strien, Linde van Erp, Jeffrey Pennings)
3. Italy

International Reports: Veel medailles
Ook in de internationale groepen zijn onze studenten in de prijzen gevallen! Gedurende twee weken hebben de studenten gewerkt aan een campagne via Adwords, bijbehorende Facebook-pagina en een uitgebreid rapport. Ook hier heeft de jury tijdens de final ceremony een oordeel over gegeven:

Homeless:
1. Team B (Jeffrey Pennings)
2. Team C (Linde van Erp)
3. Team D (Suzanne van Strien)

Immigrants:
1. Team E (Daisy Dirks)
2. Team B
3. Team C

Opnieuw dus fantastische resultaten. Hieronder vindt u nog enkele foto's van het Intensive Program in Katowice:

De groep


Nogmaals de groep


Het docententeam


Jeffrey en Daisy op de Final Ceremony


CracowCracow

woensdag 7 maart 2012

Avans ABC goes Katowice

Sinds afgelopen zondag is een delegatie Avans studenten (Jeffrey Pennings, Linde van Erp, Suzanne van Strien, Danielle van de Berg, Daisy Dirks) naar Katowice in Polen afgereisd om daar deel te nemen aan het EU Intensive Programme "NetAware". In dit programma, georganiseerd door de University of Economics in Katowice, gaan de studenten in internationale teams samenwerken om een Google Adwords campagne http://www.blogger.com/img/blank.gifte ontwikkelen om sociale uitsluiting van minderheden, in het bijzonder immigranten en daklozen, te reduceren. Met als beoogde resultaten het opdoen van kennis over online marketing, het opdoen leerervaring met het werken in internationale teams, een diploma van Google, een certificaat van de UE Katowice. Alle deelnemende universiteiten zijn onderdeel van het netwerk DUKENET waar Avans ook onderdeel van uitmaakt

Tijdens de afgelopen dagen hebben de studenten zich beziggehouden met een kennismaking met Google Adwords onder leiding van specialisten van Google. Daarnaast hebben ze presentaties verzorgd voor een internationale jury, waarin ook Jan Spruijt (docent ABC) plaats heeft, over het nationale beleid rondom immigranten en daklozen.

De openingsceremonie:


De openingsceremonieOpening door de rectorAandacht voor de eerste presentatieKennismaking met de rector

International Buffet
Op de eerste avond wordt traditioneel het International Buffet verzorgt. Ieder land creëert dan een tafel met lekkernijen die meegebracht zijn uit hun eigen land.Katowice
Katowice is een industriële stad. In de stad zelf wonen maar 300.000 mensen, maar in de agglomeratie ongeveer 3 miljoen en is daarmee één van de grootste agglomeraties van Europa. Dat is ook te merken in het verkeer... Het is een stad van tegenstellingen: veel gebouwen en wegen stammen nog uit de vorige eeuw en dat uit zich in een saaie aanblik van de buitenwijken en de universiteitswijken. Het centrum is daarentegen erg modern, met shopping malls groter dan het centrum van Den Bosch. En soms een zeer luxueuze auto, zoals deze die vanmorgen voor het hotel stopte:LamborghiniShopping Mall