dinsdag 20 maart 2012

ABC-studenten op het podium in Katowice

Na twee weken hard werken was het afgelopen zaterdag zover: de prijsuitreiking van de Nationale en Internationale groepen in Katowice. Alle deelnemende universiteitein zijn lid van het netwerk DUKENET en het huidige project werd gefinancierd door de EU als Erasmus Intensive Programme. Twee weken lang hebben studenten gewerkt aan het ontwikkelen van (online) marketingcampagnes om sociale buitensluiting tot een minder groot maatschappelijk probleem te maken.

Social Exclusion
Het thema 'social exclusion', oftewel sociale buitensluiting, staat momenteel hoog op de Europese agenda's. Sociale uitsluiting ontstaat doordat minderheden (bevolkingsgroepen, immigranten, daklozen, mensen met een handicap) worden buitengesloten van de samenleving door de rest van de bevolking en daardoor in een vicieuze cirkel belanden. Ter voorbeeld: door ontslag of privé-omstandigheden kunnen mensen tegen wil en dank (tijdelijk) dakloos raken. Door minder toegang tot hygiëne en minder geld voor nette kleren is het moeilijk om nieuwe banen te vinden, waardoor ze dakloos blijven. Hierdoor komen ze in een neergaande spiraal. Door de buitenwereld worden ze bestempeld als "vies" en "agressief", waardoor ze makkelijker toegang zoeken tot andere dak- en thuislozen en komen ze in een omgeving waarin geweld, misbruik, drugs en alcohol de overhand krijgen. Hierdoor raken ze steeds verder verwijderd van de maatschappij.

Het bewustzijn bij de rest van de bevolking dat eigenlijk iedereen, door het in stand houden van de buitensluiting, medeverantwoordelijk is voor deze situatie is nog erg laag. Jarenlange trajecten om de maatschappelijke problemen die optreden rondom sociale buitensluiting te verminderen hebben slechts beperkt hun vruchten afgeworpen. Om het bewustzijn onder de maatschappij te vergroten heeft de EU aan studenten gevraagd om een campagnes te ontwikkelen die de bevolking op de hoogte stelt van de problematiek.

2 Thema's: immigrants en homeless
Om het vraagstuk af te kaderen, heeft de organisatie van het Intensive Programme in Katowice gekozen om de onderwerpen af te bakenen. Uit ieder land zijn er 10 teams die onderzoek doen naar de immigranten en 10 teams die onderzoek naar daklozen. In Polen zijn alle groepen opgedeeld in 10 internationale teams waarin ze vervolgens een (internationale) campagne hebben ontwikkeld binnen hun onderwerp.

National Reports: Gouden en Zilveren Medailles
10 nationale teams hebben vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar de lokale en nationale stand van zaken met betrekking tot cijfers, trends, ontwikkelingen en politiek beleid. In Polen heeft ieder team haar rapport moeten verdedigen en een presentatie voor de groep studenten en docenten moeten verzorgen. Op basis hiervan heeft de jury een podium samengesteld en in beide gevallen heeft dat voor de Nederlanders geleid tot een podiumplek!

Homeless
1. Netherlands (Daisy Dirks, Daniëlle van den Berg)
2. Poland
3. Hungary

Immigrants
1. Poland
2. Netherlands (Suzanne van Strien, Linde van Erp, Jeffrey Pennings)
3. Italy

International Reports: Veel medailles
Ook in de internationale groepen zijn onze studenten in de prijzen gevallen! Gedurende twee weken hebben de studenten gewerkt aan een campagne via Adwords, bijbehorende Facebook-pagina en een uitgebreid rapport. Ook hier heeft de jury tijdens de final ceremony een oordeel over gegeven:

Homeless:
1. Team B (Jeffrey Pennings)
2. Team C (Linde van Erp)
3. Team D (Suzanne van Strien)

Immigrants:
1. Team E (Daisy Dirks)
2. Team B
3. Team C

Opnieuw dus fantastische resultaten. Hieronder vindt u nog enkele foto's van het Intensive Program in Katowice:

De groep


Nogmaals de groep


Het docententeam


Jeffrey en Daisy op de Final Ceremony


CracowCracow

Geen opmerkingen: