woensdag 16 november 2011

Innovatietheater #GEWNL

Tijdens de Global Entrepeneurships Week Nederland werd alweer het 4de Innovatietheater gehouden met Mastermind, Koning Willem I college / school voor de toekomst. Ditmaal stond het theater in het teken van #Food en daagde 3 ondernemers (te weten SlimSalads, OnLuDi & Fooddeal) de studenten van Advanced Business Creation & Koning Willem I uit met een innovatie vraagstuk.

Binnenkort op het YouTubekanaal van GEWNL en op deze blog een beeldregistratie van vandaag. Een impressie van het 3de theater hoe het ongeveer werkt hieronder... of check de tweets van vandaag.


vrijdag 11 november 2011

ABC Zoekt een nieuwe docent!

Advanced Business Creation zoekt een creatief talent met lef...

 Een mooie club van 100 studenten is afgelopen periode gestart met de ABC opleiding. Advanced Business Creation zoekt een nieuwe docent; bekijk de vacature...

maandag 19 september 2011

2Questions - Jeffrey Baumgartner - ACT #ECCIxii

De workshop anti-conventional thinking werd verzorgd door Jeffrey Baumgartner Het concept van Baumgartner (bio) is praktijkgericht en onderbouwd met onderzoek probeert hij aan te geven dat ‘traditionele’ creatieve methodes fouten bevatten die juist het denken belemmeren i.p.v. stimuleren.

Deze workshop werd gehouden in het museum van Faro, een inspirerende locatie waar ik uiteindelijk weinig van gezien heb! De ideeën van Baumgartner zijn nog volop in ontwikkeling waardoor in de sessie voorafgaand aan de workshop er vanuit de groep veel extra informatie naar boven kwam om zijn visie rijker te maken. Veel van de beelden van Jeffrey zijn niet nieuw, maar toch goed om weer eens een ander perspectief te zien.


In het kort is ACT erop gericht om in het bewuste domein van de hersenen onconventioneel te denken. Daarbij geeft hij aan dat in de klassieke regels er wat nadelen zijn. Bijvoorbeeld het argument dat groepsbrainstormsessies beter werken dan individueel denken, is nooit theoretisch bewezen. Sterker nog het feit dat je op elkaar moet wachten kan frustrerend werken. Ook komen in groepssessies introvertere mensen minder aan bod waardoor misschien waardevolle ideeën niet naar boven komen. Je ziet dan ook vaak dat workshopleiders dit met andere toegevoegde werkvormen proberen op te lossen.

In de Creative Problem Solving institutes zijn er ook enkele regels die Baumgartner ter discussie stelt. De eerste is “Het uitstellen van oordeel” een veel toegepaste regel die niet van nature bij de mens past. Hierdoor wordt je brein niet getriggerd om verder te denken dan de conventionele opties. Tweede wat hij aangeeft is het “Static problem” problemen zijn dynamisch en door ze te statisch te definiëren beperk je, je denkkader met aannames.

Baumgartner pleit voor een Positive Interregation Tool, om respectvol een idee (niet de persoon) te bevragen met als doel om het idee beter te maken. Door positive interregation worden ideeën verder opgebouwd. Hij zegt dan ook “Argument like hell!”

Het met het ACT proces (plaatje linksboven) probeert hij te voorkomen dat je met de conventionele dingen naar voren komt. Hij is momenteel bezig om zijn proces te verfijnen en verbeteren, dit was ook de eerste keer dat hij het vertoonde aan het publiek.

In de workshop die volgde, volgde wij het proces van ACT om te kijken hoe we dat ervaarden, zoals gezegd zijn de ideeen van Baumgartner niet geheel nieuw, maar is wel weer een ander perspectief om naar zaken te kijken.

zondag 18 september 2011

2Questions - Ron Corso - Unearthing Ideas #ECCIxii

Ron Corso, visueel en creatief docent aan de Universiteit van Zuid-Australië probeert via het Facebook initiatief "Unearthing Ideas" mensen aan elkaar te verbinden. Hij daagt je hieronder zelf uit:


vrijdag 16 september 2011

2Questions #ECCIxii Simon Evans

Simon Evans (bio)

Samen met Victor Newman heeft hij het bedrijf http://www.innovoflow.co.uk die zich bezig houdt met het blootleggen van innovatieprocessen binnen organisaties. Dit doen ze m.b.v. een zelf ontwikkelde game, waar wij vandaag in de workshop op het ECCIxii mee gespeeld hebben. Het framework is gebaseerd op het feit dat innovatie verschillende zones doorlopen waarbij iedere zone zijn/haar eigen eigenschappen, processen en resources nodig heeft, zelf noemt hij dit het innovatie-eco-systeem.

Er zijn verschillende manieren om de game te spelen, bijvoorbeeld als storytelling framework om uit te leggen a.d.h.v. de verschillende elementen hoe een bepaald innovatieproces of product tot stand komt in een organisatie. Mooi om te zien dat er meteen verheldering optreed doordat de speelkaarten je dwingen om gedetailleerd inzicht te geven op het innovatieproces.

Tevens kan de game dynamisch gespeeld worden door teams om erachter te komen waar de voorkeur van het team ligt in het innovatieproces of waar juist de zwakke plekken bevinden. Ook kun je de gamesetting zo vormgeven dat er gedwongen bepaalde keuzes gemaakt moeten worden in het innovatieproces. Al met al een tool, waar je wel even tijd voor nodig hebt om alle opties te doorgronden, om concreet aan de slag te zijn met innovatieprocessen en de businessimpact daarvan.

In de onderstaande video legt Simon het zelf kort uit:


donderdag 15 september 2011

Karina Jensen - 2questions #ECCI

Karina Jensen (Global Minds Network)
Inspiratie voor een collectieve visie, haar studie concentreert zich op het gebruik van "Mural Art" als management & team-tool.


Patrick Colemont - 2questions #ECCI

Patrick Colemont (bio) - The CODE (update)

In navolging van zijn keynote sessie over "The CODE" onze 2-questions:

#ECCI 2-Questions

Op een conferentie als de ECCI lopen vele grondleggers, innovatieve en creatieve mensen rond. Enkele daarvan heb ik gevraagd om voor onze (ABC-)studenten wat kerngedachtes mee te geven vanuit hun ervaring.

Min Basadur (bio)
Grondlegger van het instituut "Basadur Applied Creativity" heeft altijd vanuit een praktisch oogpunt grote bedrijven (zoals Procter & Gamble) geholpen met innovatievraagstukken. Daarvoor heeft hij een tool en proces ontwikkeld om jezelf, teams en hele organisaties bewust te maken van elkaars kwaliteiten en verschillen. Hij maakt met zijn tool transparant waarom in het innovatieproces van een team er geen (eind)resultaat komt.Kate Conner(bio)
Gespecialiseerd in Creative Problem Solving. Vanuit de V.S is zij dit moment rond aan het gaan in Europa & Afrika om met haar Creative Problem Soving workshops.

European Conference of Creativity & Innovation (#ECCI)

Momenteel is ABC afgevaardigd op de European Conference of Creativity and Innovation, ECCI. Een van oorsprong Nederlands initiatief wat nu de 12de keer gehouden word. Ook via twitter en de eigen website van ECCI is de conferentie te volgen.

Innovation & co-creativity
De eerste keynote waar ik aan deelneem gaat over “Innovation & co-creativity”. Patrick Colemont (eerste Europeaan met een Master of Science degree op creativiteit) geeft het geheim van “The code”, a COnceptual DEsign of collaborative creativity.

Patrick vraagt aan het publiek hoe je een circel in 3 gelijke delen kan verdelen. Meteen volgt de standaard oplossing, echter is er niet een oplossing maar zijn er vele manieren om een cirkel in 3 gelijke delen op te delen. Patrick geeft aan dat creativiteit altijd meerdere oplossingen biedt, sterker nog met een nieuwe vraag omkaderd door enkele regels wordt de creativiteit juist geprikkeld om tot een oplossing te komen.

The CODE
The code of Co-creativity bestaat uit 3 contexten, de conventionele context, de co-creatieve context en de cosmologische context.

De conventionele context
Is de normale wereld om ons heen, het verkeer, de taal, de dagelijkse realiteit en het rationaal denken. Deze context bestaat dus uit constucties, conventies en communicatie in technischere termen de hardware, software en applicaties van de samenleving.
Deze context wordt geleid vanuit controle, kostenreductie en conflictgevoeligheid.

De co-creative context
Is de cognitieve wereld van verandering & vernieuwing, passie vanuit het hart als drijvende kracht. Deze context bestaat uit combinaties van kennis, cooperatie van mensen en samensmelten tot resultaat.
Deze context wordt geleid vanuit co-creatie, community building en een gevoel voor consensus.

De kosmologische context
Is de identiteit in het universum bestaat in termen van oneindig, spiritualiteit vanuit de ziel. Deze context bestaat uit constellaties, een continuiteit en een groeiende universele energie.
Deze context wordt geleid vanuit een co-existisch bestaan in harmonie, inspiratie vanuit het inner knowing, en gevoelig voor complexiteit.

Deze 3 contexten zijn met elkaar verbonden, hebben een coherentie met elkaar, werken samen en zijn de basis achter “The CODE” (In de uitgereikte handout staat volgens mij elk woord wat begint met CO- ;-)

De 3x3 geboden voor “The CODE – a conceptual design for collaborative creativity” op foto.

Posted using Mobypicture.com

donderdag 23 juni 2011

Toekomst van Essent in 2040 #Scenarioplanning #HBSP

Na weken werken hebben we vandaag alle presentaties & eindfilmpjes gezien over de toekomst. Essent New Energy heeft ABC gevraagd om de innovatiekansen voor Essent te onderzoeken in de toekomst. De film-resultaten van vandaag in een kort overzicht:
woensdag 4 mei 2011

Into the Future: Scenarioplanning bij ABC voor Essent

Wat in de afgelopen reeks filmpjes vaak naar voren komt is dat het vak "Toekomst", "Scenariodenken" of "Toekomstbewustzijn" een rol moet spelen in het onderwijs. Dit onderwijsblok bij ABC staat geheel in het teken van scenarioplanning, een methode om de toekomst te verkennen. Dit maal voeren wij een toekomstverkenning uit voor de innovatie afdeling van het energiebedrijf Essent. Toevalligerwijs een erg actueel onderwerp waar door de recente actualiteit er nieuwe onzekerheden zijn voor de toekomst.


Aan de hand van (ons eigen boek) Handboek Scenarioplanning, en ondersteunende website IVTO zijn we met ABC stapsgewijs aan de slag om te komen tot filmverbeeldingen van mogelijke toekomsten waarin Essent zich waarschijnlijk een andere rol vervult.

Op dit moment voeren we een toekomstgerichte macro- & meso analyse uit op allerlei relevante bronnen en brengen de ontwikkelingen in de maatschappij in kaart. Diverse interviews worden afgenomen met experts en prominenten in het veld en bezoeken we een energiecentrale om zo tot een beeld en goede analyse te komen. Daarbij gebruiken wij storytelling, intuïtieve en andere creatieve technieken om de toekomst verder op te rekken en uiteindelijk vorm te geven als een geheel.

Het was voor Essent al weer enkele jaren geleden dat ze Beleef 2030 uitbrachten, een boek wat uitdaagt om na te denken over de toekomst met behulp van 4 toekomstscenario's. Laten we Essent en onszelf opnieuw uitdagen om goed na te denken over onze toekomst.

donderdag 21 april 2011

2Questions: Patrick van der Duin

We hebben Patrick van der Duin (Universiteit van Delft) ditmaal de 2Questions voorgelegd. Helaas is het achtergrondgeluid wat verstorend...

woensdag 13 april 2011

2Questions: Jan Nekkers van Future Consult

Aan Jan Nekkers hebben wij ditmaal de 2Questions gesteld. Hij ontwikkelt en gebruikt met zijn bedrijf toekomstscenario's.

vrijdag 8 april 2011

2Questions: Philip Idenburg van BeBright

Deze keer hebben we de 2questions (eigenlijk 3) gesteld aan Philip Idenburg van BeBright. Wat is nu het verschil tussen trendwatching & scenarioplanning en aan welke competenties moeten de leiders van de toekomst nu voldoen?

zondag 3 april 2011

2Questions: Alexander Osterwalder

Waar ABC vorig jaar aan Alexander Osterwalder vroeg waar studenten vooral op moeten letten bij het maken van het eigen BusinessModel. Was het deze keer andersom, we hebben jullie vragen aan Alexander gesteld.woensdag 23 maart 2011

2Questions: Tony Bosma

Trendwatcher Tony Bosma van o.m. trendsite Extend Limits gaf een trendcollege op Nijenrode. Uiteraard hebben wij Tony 2 vragen gesteld en voor jullie op video vastgelegd:

maandag 21 maart 2011

BMG Canvas Sharing

 Het 3de blok van dit schooljaar zit er weer bijna op. Onze 2de jaars ABC studenten zijn momenteel bezig om hun (eigen) ondernemersplan te schrijven. Een van de hulpmiddelen hiervoor is het Business Canvas.

Na 6 weken intensief met het Business Model Generation actief te zijn geweest was het vandaag het moment om onze ideeen te proef pitchen. Over enkele weken is namelijk de afronding van het project met externen en dan dient e.e.a. afgerond en pich-klaar te zijn. Een consistent en gevisualiseerd business canvas helpt hierbij.

Vele nieuwe creatieve & innovatieve concepten werden neergezet en met de groep werden ze eens goed tegen het licht gehouden. Mooi om te zien dat studenten met concurrerende businessmodellen elkaar goed uitdagend kunnen bevragen over de haalbaarheid en de (unieke) propositie.

De ochtend was weer een erg leuke en waardevolle ervaring. Ga zo door, en we zijn echt benieuwd naar het eindresultaat.

donderdag 6 januari 2011

The Network Challenge 2010 #TNWC is voorbij!

Zondag 2 januari was de laatste challenge in Bitterzoet te Amsterdam. Helaas heeft ABC met al haar inspanningen geen prijs in de wacht gesleept. We zijn wel veel ervaringen rijker. Een verslag van de afgelopen 4 weken...

The Network Challenge
In de docentenkamer van ABC hadden we het erover (Koen, Jan & René)... zullen we meedoen aan deze challenge? De meningen waren verdeeld. Een maand lang activiteiten uitzetten rondom een prijsvraag? Uiteindelijk gaan we meedoen, de reden blijkt eenvoudig... hoe snel, groot en krachtig is ons ABC netwerk nu eigenlijk na 2 jaar? Na 2 minuten was het rond, de inschrijving bij The Network Challenge.

#Challenge 1
De eerste opdracht was als volgt "Deze week plaatsen we elke dag (7 dagen lang) een foto om 12.00u, schakel je netwerk in en probeer z.s.m. de locatie op google maps vast te leggen."

Stap 1: De strategie
Hoe kunnen we deze puzzel zo goed mogelijk oplossen? Voor elke challenge hebben we kort besproken wat de aanpak zou moeten zijn. Voor deze challenge bedachten we het volgende:

- Twitter, door razend snel te (Re)tweeten krijgen we snel antwoord.
- Competitie tussen de verschillende ABC leerjaren (3de, 2de, 1ste jaars & docenten)
- Om 12.00u - Alle aandacht in het betreffende college... op dat moment... even naar de foto kijken!

Stap 2: Het resultaat
Met deze 2 instrumenten hadden we veel foto's binnen 5 minuten gevonden. Ongeloofelijk snel, en overigens hebben de 3de jaars ruimschoots gewonnen met het vinden van de juiste antwoorden. Nieuwsgierig naar wat foto's? http://bit.ly/ecuB6N http://bit.ly/hnkcZE http://bit.ly/hKAlLo http://bit.ly/hs1UFO ...

In deze challenge dachten sommige dat ze de opdracht ook alleen kunnen voltooien, hartstikke mooi natuurlijk; extra concurrentie = meer competitie! Helaas vielen zij gedurende de volgende challenges langzaam af en namen ze deel aan het gezamelijke ABC netwerk.

#Challenge 2
"Elke dag deze week (7 dagen lang) moeten er in 2 tijdsframes van een kwartier een SMSje gestuurd worden naar een speciaal telefoonnummer" De betrouwbaarheid van je netwerk wordt getest. Op de meest uiteenlopende tijdstippen werd deze opdracht van je verlangt.

Stap 1: De strategie
Onze overweging was als volgt: waarschijnlijk mag je niet je eigen nummer gebruiken, en geen dubbele nummers. Maar echt vertrouwen is ook als er maar 1 nummer in het tijdswindow sms't en geen 2de als backup.
- Dagelijks vragen we via Twitter wie er een bericht wil versturen
- We vragen altijd een reply na de actie
- Als back-up hebben we iemand klaar staan om te SMS'en wanneer er geen bericht terug is

Stap 2: Het resultaat
Helaas zijn er enkele SMSjes niet aangekomen. Dit terwijl we wel van iedereen netjes een reactie terug hebben gekregen binnen het tijdsframe. De wedstrijdleiding kon ons ook niet aangeven welke niet binnen zijn gekomen. We zijn dus blijven steken rond de 80% betrouwbaarheid, ondanks de gegeven tijdframes om 2 en 4 uur in de nacht!

#Challenge 3
Nu werd het pas echt interessant. "Zorg dat je deze week van alle 7 nieuwe wereldwonderen een foto hebt, met de krant van deze week en je netwerknaam". Een heftige opdracht, waar we meteen een engelstalige oproep voor hebben geplaatst.

Stap 1: De strategie
Helaas moeten we bekennen dat we pas gedurende deze week onze strategie duidelijk hadden. Dat heeft ons veel tijd gekost. Ook dank aan het meedenken van onze studenten voor deze opdracht.
- Uitwisselingsstudenten via onze studenten contacten
- Mensen inhuren om de foto te maken
- Hostels vragen
- Mensen die twitteren/bloggen over de lokaties contacten.

Stap 2: Het resultaat
De 40 hostels die we per mail aangezocht hadden gaven helaas weinig tot geen reactie. Kudos voor Jan met zijn lokale kennis over Peru en de accomodaties daar.

Het zoeken op twitter/foursquare/blogs over de 7 nieuwe wereldwonderen heeft ons wel wat opgeleverd. Een persoon met maarliefst 200.000 volgers was toevallig net in Petra, Jordanië geweest. Hij was zo vriendelijk om onze oproep te retweeten wat... dat dan weer jammer is maar 1 reactie opleverde, en die was ook nog net dubbel! (Overigens gaven onze webstatistieken wel een stijging aan ... 20x zo hoog!)

Dat bracht ons meteen op het idee om Paris Hilton, met 3 miljoen volgers te vragen... helaas geen reactie!

Als laatste is het ons gelukt om voor een paar dollar, een Indiër zover te krijgen om ons een foto op te sturen met de Taj Mahal. Alleen de conversatie tussen ons en hem duurde al 2 dagen (...wat zou dat voor alle outsourcing projecten betekenen!?!?) om duidelijk te maken wat we nu precies wilden. Met kudos voor Koen voor zijn engelengeduld met hem!

Uiteindelijk was een collega student in Italië ook zo vriendelijk om een foto op te sturen. Met dank aan Arthur die hem ontmoet heeft bij een studentenproject in Zweden.

#Challenge 4
De laatste challenge was erg lastig voor ons. Zoals gezegd aftrap zondag 2 januari (midden in de vakantie) in Amsterdam. Wij wisten bij voorbaat al dat we niet in de prijzen zouden vallen, en we met deze challenge met toeval op weinig studenten konden rekenen. Echter waar je mee begint... ook afmaken, en ook wij waren zeer benieuwd wie & wat er nog overgebleven was met deze challenge. Grappig om te zien dat er ook vertegewoordiging was vanuit (Avans) Breda studenten ;-)

Net geen 50 deelnemende netwerken waren deze middag aanwezig. Ook de partij die de wedstrijd bedacht heeft, Energize was aanwezig om e.e.a. in goede banen te leiden. Na een kort woordje van KPN werd de opdracht aangekondigd.

"Laat komend uur zoveel mogelijk mensen inchecken met Foursquare op de NS stations in Nederland"

Na de aankondiging ging de gehele zaal direct aan de slag om dit voor elkaar te krijgen.

Stap 1: De strategie
Dit maal hadden we het als volgt bedacht
- SMS de studenten/docenten die dicht bij een station wonen, en vraag hun het bericht door te geven
- Beschrijving van de opdracht op de ABC blog zetten en via twitter aankondigen.

Stap 2: Het resultaat
Hoewel al snel wat reacties volgden (mede dank aan Mark, Thomas en Jan)... waren er maar een magere 4 of 5 checkins voor ons Netwerk. Helaas... beter moeten voorbereiden.. maar erg mooi om te zien hoe fanatiek anderen aan de slag zijn geweest.

Onze buurman in Bitterzoet, was druk aan het bellen. Het bleek dat hij 5 auto´s standby had staan om de opdracht te vervullen. Hij dacht al meer dan 60 checkins te hebben. Hij was al winnaar van Challenge 1, echter waren er deze middag anderen die het blijkbaar nog beter hadden gedaan!

Er waren 3 deelwinnaars, en een hoofdwinnaar, hij ging met 50 iPhone´s naar huis. Heel erg gefeliciteerd, en erg knap!

De challenge
Onder de wedstrijd werd er natuurlijk door alle deelnemers & de wedstrijdleiding druk getwitterd! Dat verslag valt hier terug te lezen! Ook zijn er ondertussen diverse blogs verschenen over de Network Challenge. Lees eventueel hier meer:

KPN TNWC en verder... EstherCita, Shario, RichardWeits, MacTexel, iPhone4Winnen, MediaNetwerk

Conclusie
Hoewel we binnen ABC nog geen kans hebben gehad om e.e.a. te evalueren, toch alvast een schot voor de boeg...

- Het blijkt maar weer hoe krachtig een (digitaal) sociaal netwerk kan zijn. Met nadruk om KAN want er is wel degelijk meer nodig dan simpelweg berichtjes de wereld in slingeren... maar dat wisten we gelukkig al
- Met ABC hebben we veel met 'toevalligheden' gewerkt (oftewel weinig voorbereiding ;-) toch goed te zien dat ook dan er al flink wat rendement te behalen valt in de resultaten. Het creeren van betrokkenheid bleek erg waardevol te zijn in het verloop van de wedstrijd.
- De twijfel om mee te doen speelde bij iedereen, echter door elkaars enthousiasme is de wedstijd volledig omarmt door ABC!

Volgend jaar weer meedoen? ... wij denken van wel!

zondag 2 januari 2011

KPN Network Challenge

De laatste challenge:- Ga naar een NS station
- Maak een foto met de naam van het station erop
- Open Foursquare; zoek TNWC_NS_naamstation
- Zorg dat je 'share with friends' aan hebt staan.
- Zorg dat je vriend bent van de networkchallenge
- Je checked in met #advancedbusinesscreation
- Upload de foto bij het inchecken.

We hebben een uur de tijd

Go.. GO... GO!