woensdag 4 mei 2011

Into the Future: Scenarioplanning bij ABC voor Essent

Wat in de afgelopen reeks filmpjes vaak naar voren komt is dat het vak "Toekomst", "Scenariodenken" of "Toekomstbewustzijn" een rol moet spelen in het onderwijs. Dit onderwijsblok bij ABC staat geheel in het teken van scenarioplanning, een methode om de toekomst te verkennen. Dit maal voeren wij een toekomstverkenning uit voor de innovatie afdeling van het energiebedrijf Essent. Toevalligerwijs een erg actueel onderwerp waar door de recente actualiteit er nieuwe onzekerheden zijn voor de toekomst.


Aan de hand van (ons eigen boek) Handboek Scenarioplanning, en ondersteunende website IVTO zijn we met ABC stapsgewijs aan de slag om te komen tot filmverbeeldingen van mogelijke toekomsten waarin Essent zich waarschijnlijk een andere rol vervult.

Op dit moment voeren we een toekomstgerichte macro- & meso analyse uit op allerlei relevante bronnen en brengen de ontwikkelingen in de maatschappij in kaart. Diverse interviews worden afgenomen met experts en prominenten in het veld en bezoeken we een energiecentrale om zo tot een beeld en goede analyse te komen. Daarbij gebruiken wij storytelling, intuïtieve en andere creatieve technieken om de toekomst verder op te rekken en uiteindelijk vorm te geven als een geheel.

Het was voor Essent al weer enkele jaren geleden dat ze Beleef 2030 uitbrachten, een boek wat uitdaagt om na te denken over de toekomst met behulp van 4 toekomstscenario's. Laten we Essent en onszelf opnieuw uitdagen om goed na te denken over onze toekomst.