woensdag 14 november 2012

Global Entrepeneurship Week 2012

Afgelopen maandag, 12 november, zijn we met 2de jaars ABC studenten (80 studenten) bij de aftrap van de Global Entrepeneurship Week in Wageningen geweest. Bij ABC staat innovatie, creativiteit en ondernemerschap centraal, goed om buiten de muren van de hogeschool inspiratie en kennis op te doen, net zoals vorig jaar met Eindhoven als gastheer, en het jaar daarvoor Rotterdam. Met als dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske kreeg het geheel een muzikaal tintje.


Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR starte met de vraag wat duurzaamheid precies is. Dit deed hij met één foto van kippen in een soort legbatterij en met één andere foto van vrije uitloop kippen. Hoe bekijk je nu duurzaamheid? Vanuit het perspectief dierenwelzijn kies je een andere foto dan wanneer je het bekijkt vanuit het perspectief "vierkante meters" of "kg voedsel per kip". De WAU is een van de partners die bijdraagt aan The Sustainability Consortium, met als doel duurzaamheid transparant, meetbaar en vergelijkbaar te maken.

Op de informatiemarkt waar diverse innovatieve duurzame start-ups vertegenwoordigd waren geeft het platform One planet crowd (een soort van Nederlandse Kickstarter) de mogelijkheid om deze bedrijven verder te helpen met hun bedrijf d.m.v. crowdfunding.

Afsluitend nam Engbert Breuker ons mee in een tijdreis met de Management Jukebox. Voor ABC studenten zoals hij zelf aangaf een stukje geschiedenis, maar aan de reacties te horen een hele mooie geschiedenisles.

Deze aftrap van de GEW in Wageningen was weer anders als de vorige (programma), kleinschalig maar inhoudelijk goed en veel leuke nieuwe dingen gezien & gehoord. Wij met ABC zijn deze week nog betrokken bij "Innovation in a Week" waar spoedig meer over zal komen.

dinsdag 11 september 2012

Bericht aan ABC studenten op Minor

Aan de ABC studenten die nu op minor zijn: het praktijkbureau heeft geprobeerd jullie te berichten over de afstudeer voorlichtingsbijeenkomst a.s. woensdag (morgen) het 4de uur in F001. Het lijkt alsof dit berichtje niet is aangekomen, zegt het voort...

vrijdag 6 juli 2012

Eerste generatie ABC'ers ontvangt diploma


Na 4 jaar een mijlpaal in de geschiedenis van Advanced Business Creation. Een dik applaus en felicitaties voor de eerste 7 gediplomeerden ABC. (vlnr Elise, Arjo, Bart, Mirjam, Debby, Wessel, afw: Jeroen)

donderdag 22 maart 2012

Eerste sollicitatieochtend ABC succesvol

In navolging van de MER heeft ABC dit jaar voor het eerst een sollicitatieochtend georganiseerd. Als resultaat van een tweedelige training, hebben alle studenten motivatiebrieven en CV's opgestuurd naar verschillende ondernemers en wervings- & selectie bureaus die deel hebben genomen aan de sollicitatieochtend vanmorgen.

Tijdens de sollicitatieochtend voert iedere student een gesprek en krijgen ze feedback de ondernemers en mede-studenten. Een erg leerzame en leuke praktijkoefening ter voorbereiding op de stage!

Hieronder een paar foto's:

In de break: paneldiscussie

dinsdag 20 maart 2012

ABC-studenten op het podium in Katowice

Na twee weken hard werken was het afgelopen zaterdag zover: de prijsuitreiking van de Nationale en Internationale groepen in Katowice. Alle deelnemende universiteitein zijn lid van het netwerk DUKENET en het huidige project werd gefinancierd door de EU als Erasmus Intensive Programme. Twee weken lang hebben studenten gewerkt aan het ontwikkelen van (online) marketingcampagnes om sociale buitensluiting tot een minder groot maatschappelijk probleem te maken.

Social Exclusion
Het thema 'social exclusion', oftewel sociale buitensluiting, staat momenteel hoog op de Europese agenda's. Sociale uitsluiting ontstaat doordat minderheden (bevolkingsgroepen, immigranten, daklozen, mensen met een handicap) worden buitengesloten van de samenleving door de rest van de bevolking en daardoor in een vicieuze cirkel belanden. Ter voorbeeld: door ontslag of privé-omstandigheden kunnen mensen tegen wil en dank (tijdelijk) dakloos raken. Door minder toegang tot hygiëne en minder geld voor nette kleren is het moeilijk om nieuwe banen te vinden, waardoor ze dakloos blijven. Hierdoor komen ze in een neergaande spiraal. Door de buitenwereld worden ze bestempeld als "vies" en "agressief", waardoor ze makkelijker toegang zoeken tot andere dak- en thuislozen en komen ze in een omgeving waarin geweld, misbruik, drugs en alcohol de overhand krijgen. Hierdoor raken ze steeds verder verwijderd van de maatschappij.

Het bewustzijn bij de rest van de bevolking dat eigenlijk iedereen, door het in stand houden van de buitensluiting, medeverantwoordelijk is voor deze situatie is nog erg laag. Jarenlange trajecten om de maatschappelijke problemen die optreden rondom sociale buitensluiting te verminderen hebben slechts beperkt hun vruchten afgeworpen. Om het bewustzijn onder de maatschappij te vergroten heeft de EU aan studenten gevraagd om een campagnes te ontwikkelen die de bevolking op de hoogte stelt van de problematiek.

2 Thema's: immigrants en homeless
Om het vraagstuk af te kaderen, heeft de organisatie van het Intensive Programme in Katowice gekozen om de onderwerpen af te bakenen. Uit ieder land zijn er 10 teams die onderzoek doen naar de immigranten en 10 teams die onderzoek naar daklozen. In Polen zijn alle groepen opgedeeld in 10 internationale teams waarin ze vervolgens een (internationale) campagne hebben ontwikkeld binnen hun onderwerp.

National Reports: Gouden en Zilveren Medailles
10 nationale teams hebben vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar de lokale en nationale stand van zaken met betrekking tot cijfers, trends, ontwikkelingen en politiek beleid. In Polen heeft ieder team haar rapport moeten verdedigen en een presentatie voor de groep studenten en docenten moeten verzorgen. Op basis hiervan heeft de jury een podium samengesteld en in beide gevallen heeft dat voor de Nederlanders geleid tot een podiumplek!

Homeless
1. Netherlands (Daisy Dirks, Daniëlle van den Berg)
2. Poland
3. Hungary

Immigrants
1. Poland
2. Netherlands (Suzanne van Strien, Linde van Erp, Jeffrey Pennings)
3. Italy

International Reports: Veel medailles
Ook in de internationale groepen zijn onze studenten in de prijzen gevallen! Gedurende twee weken hebben de studenten gewerkt aan een campagne via Adwords, bijbehorende Facebook-pagina en een uitgebreid rapport. Ook hier heeft de jury tijdens de final ceremony een oordeel over gegeven:

Homeless:
1. Team B (Jeffrey Pennings)
2. Team C (Linde van Erp)
3. Team D (Suzanne van Strien)

Immigrants:
1. Team E (Daisy Dirks)
2. Team B
3. Team C

Opnieuw dus fantastische resultaten. Hieronder vindt u nog enkele foto's van het Intensive Program in Katowice:

De groep


Nogmaals de groep


Het docententeam


Jeffrey en Daisy op de Final Ceremony


CracowCracow

woensdag 7 maart 2012

Avans ABC goes Katowice

Sinds afgelopen zondag is een delegatie Avans studenten (Jeffrey Pennings, Linde van Erp, Suzanne van Strien, Danielle van de Berg, Daisy Dirks) naar Katowice in Polen afgereisd om daar deel te nemen aan het EU Intensive Programme "NetAware". In dit programma, georganiseerd door de University of Economics in Katowice, gaan de studenten in internationale teams samenwerken om een Google Adwords campagne http://www.blogger.com/img/blank.gifte ontwikkelen om sociale uitsluiting van minderheden, in het bijzonder immigranten en daklozen, te reduceren. Met als beoogde resultaten het opdoen van kennis over online marketing, het opdoen leerervaring met het werken in internationale teams, een diploma van Google, een certificaat van de UE Katowice. Alle deelnemende universiteiten zijn onderdeel van het netwerk DUKENET waar Avans ook onderdeel van uitmaakt

Tijdens de afgelopen dagen hebben de studenten zich beziggehouden met een kennismaking met Google Adwords onder leiding van specialisten van Google. Daarnaast hebben ze presentaties verzorgd voor een internationale jury, waarin ook Jan Spruijt (docent ABC) plaats heeft, over het nationale beleid rondom immigranten en daklozen.

De openingsceremonie:


De openingsceremonieOpening door de rectorAandacht voor de eerste presentatieKennismaking met de rector

International Buffet
Op de eerste avond wordt traditioneel het International Buffet verzorgt. Ieder land creëert dan een tafel met lekkernijen die meegebracht zijn uit hun eigen land.Katowice
Katowice is een industriële stad. In de stad zelf wonen maar 300.000 mensen, maar in de agglomeratie ongeveer 3 miljoen en is daarmee één van de grootste agglomeraties van Europa. Dat is ook te merken in het verkeer... Het is een stad van tegenstellingen: veel gebouwen en wegen stammen nog uit de vorige eeuw en dat uit zich in een saaie aanblik van de buitenwijken en de universiteitswijken. Het centrum is daarentegen erg modern, met shopping malls groter dan het centrum van Den Bosch. En soms een zeer luxueuze auto, zoals deze die vanmorgen voor het hotel stopte:LamborghiniShopping Mall

dinsdag 14 februari 2012

Nieuw blog

Voor al mijn volgers, ik ben overgestapt naar een nieuw blog met de URL : www.projeqt.com/bartlinders Deze is echter alleen zichtbaar voor personen die het wachtwoord hebben.

zondag 5 februari 2012

Storytelling - SuperRebel

Onlangs was SuperRebel bij Advanced Business Creation te gast om onze studenten meer te laten zien over communicatie en storytelling. ABC studenten... laat (laten) zien dat je (ze) de boodschap begrepen hebt (hebben):
Voice over 300 ruperrebel door rico1990a

woensdag 1 februari 2012

Innovation Game - Innovoflow

Nadat we een korte workshop van Simon Evans bijgewoond hadden in Portugal en daar eigenlijk best enthousiast over waren hebben we hem uitgenodigd in Nederland, bij Advanced Business Creation om met ons eens zijn Innovation Game te spelen.

Innovoflow is erin geslaagd om op relatief eenvoudige wijze innovatieprocessen te simuleren. De game maakt inzichtelijk waar de bottleneck zit, hoe deze op te lossen en leert je vooruitkijken. De kracht van het spel zit in het feit dat een idee niet benoemd wordt maar een potentiële waarde krijgt; het doel is om de waarde in het proces te verhogen en deze naar de markt te brengen. Is het idee eenmaal op de markt, dan verliest het langzaam weer zijn waarde. De uitdaging is dan ook om ervoor te zorgen dat je ideeën blijft genereren, waarde opbouwt en verkoopt.

Simon heeft ons ( Advanced Business Creation - Avans Hogeschool ) stap voor stap door het spel heen geleid en daarbij hebben wij continu de link proberen te leggen naar het onderwijs. Door samen werkvormen te delen m.b.t. de game en het onderwijs kwamen we er al snel achter dat het een goede simulatietool is voor 3de jaars studenten, ook gezien de leercurve en het inzicht in het innovatie processen... dat toch nodig is om de game te kunnen spelen. Geweldig om te zien dat Simon ook daar werkvormen voor bedacht heeft om dat stapsgewijs te doen.

Naast ABC hadden we ook een afgevaardigde van een innovatieproces binnen Avans zelf, dit vanuit de groep Eigentijds Onderwijs (iedereen verwacht dan op de een of andere manier een digitale game, maar dat doen wij dan weer net andersom ;-) Het goede van de game is dan ook dat dit proces te modelleren is binnen de game, en dat we dan ook inzicht krijgen in (toekomstige) uitdagingen. Dit is mogelijk omdat er een groot aantal speelkaarten in de game aanwezig zijn waarin bijna alle mogelijke combinaties te simuleren zijn.

De 3 krachtige taken die je met de game kunt uitvoeren:
- Toetsen van je huidige innovatieprocessen
- Creeeren / doorleven van nieuwe ideale innovatieprocessen
- Je leerervaringen vertellen a.d.h.v. storytelling met de game.

Voor het onderwijs is het toepasbaar om
- Studenten te laten reflecteren op hun stage/afstuderen op het gebied van innovatieprocessen
- Studenten te laten testen wat de beste manier is om hun innovatieproces vorm te geven
- Studenten met ondernemingsplannen te laten simuleren wat er op hun pad gaat komen

Binnenkort (29 maart) komt Simon Evans waarschijnlijk wederom naar Nederland/Avans vanuit een andere hoek... wie interesse heeft moet maar eens aankloppen bij @AvansABC

Een dag later, toen Simon weer richting de UK vloog konden wij het vrijdag middag niet nalaten om toch weer even te gamen... aangezien we enkele exemplaren van de game hebben aangeschaft.

dinsdag 17 januari 2012

learning environment

Ons onderwijs is veranderd van passieve instructie naar actief leren. De ruimte waarin wij leren is vaak niet meegegaan in deze veranderingen. Dat heeft veel te maken met de levensduur van gebouwen en de eigen leer-ervaringen van de bedenkers, financierders, architecten etc die betrokken zijn bij herinrichting en inrichting van nieuwe en bestaande leeromgevingen.
Ik vond een boeiend artikel wat ik graag met jullie wil delen van Angela Dove.
Dove pleit voor betrekken van de frontlinie, dwz de gebruikers, studenten en docenten ,bij het herontwerpen van leeromgevingen om zo tot een kost- en leer- effectief ontwerp voor leer-ruimte en inrichting daarvan te komen.
Daarnaast geeft zij aan wat wij kunnen leren van de wereld van televisie, theater en musea voor het ontwerpen van de ultieme leeromgeving nieuwe stijl.

zie Sage database via explora:
Business Information Review Copyright © 2006 SAGE Publications
London, Thousand Oaks and New Delhi, Vol. 23(3): 196–205
[DOI: 10.1177/0266382106068577]

Effective environments for knowledge and learning : What theatre and television design, museums and writing can tell us
Business Information Review 2006 23: 196
Angela Dove