maandag 19 september 2011

2Questions - Jeffrey Baumgartner - ACT #ECCIxii

De workshop anti-conventional thinking werd verzorgd door Jeffrey Baumgartner Het concept van Baumgartner (bio) is praktijkgericht en onderbouwd met onderzoek probeert hij aan te geven dat ‘traditionele’ creatieve methodes fouten bevatten die juist het denken belemmeren i.p.v. stimuleren.

Deze workshop werd gehouden in het museum van Faro, een inspirerende locatie waar ik uiteindelijk weinig van gezien heb! De ideeën van Baumgartner zijn nog volop in ontwikkeling waardoor in de sessie voorafgaand aan de workshop er vanuit de groep veel extra informatie naar boven kwam om zijn visie rijker te maken. Veel van de beelden van Jeffrey zijn niet nieuw, maar toch goed om weer eens een ander perspectief te zien.


In het kort is ACT erop gericht om in het bewuste domein van de hersenen onconventioneel te denken. Daarbij geeft hij aan dat in de klassieke regels er wat nadelen zijn. Bijvoorbeeld het argument dat groepsbrainstormsessies beter werken dan individueel denken, is nooit theoretisch bewezen. Sterker nog het feit dat je op elkaar moet wachten kan frustrerend werken. Ook komen in groepssessies introvertere mensen minder aan bod waardoor misschien waardevolle ideeën niet naar boven komen. Je ziet dan ook vaak dat workshopleiders dit met andere toegevoegde werkvormen proberen op te lossen.

In de Creative Problem Solving institutes zijn er ook enkele regels die Baumgartner ter discussie stelt. De eerste is “Het uitstellen van oordeel” een veel toegepaste regel die niet van nature bij de mens past. Hierdoor wordt je brein niet getriggerd om verder te denken dan de conventionele opties. Tweede wat hij aangeeft is het “Static problem” problemen zijn dynamisch en door ze te statisch te definiëren beperk je, je denkkader met aannames.

Baumgartner pleit voor een Positive Interregation Tool, om respectvol een idee (niet de persoon) te bevragen met als doel om het idee beter te maken. Door positive interregation worden ideeën verder opgebouwd. Hij zegt dan ook “Argument like hell!”

Het met het ACT proces (plaatje linksboven) probeert hij te voorkomen dat je met de conventionele dingen naar voren komt. Hij is momenteel bezig om zijn proces te verfijnen en verbeteren, dit was ook de eerste keer dat hij het vertoonde aan het publiek.

In de workshop die volgde, volgde wij het proces van ACT om te kijken hoe we dat ervaarden, zoals gezegd zijn de ideeen van Baumgartner niet geheel nieuw, maar is wel weer een ander perspectief om naar zaken te kijken.

zondag 18 september 2011

2Questions - Ron Corso - Unearthing Ideas #ECCIxii

Ron Corso, visueel en creatief docent aan de Universiteit van Zuid-Australië probeert via het Facebook initiatief "Unearthing Ideas" mensen aan elkaar te verbinden. Hij daagt je hieronder zelf uit:


vrijdag 16 september 2011

2Questions #ECCIxii Simon Evans

Simon Evans (bio)

Samen met Victor Newman heeft hij het bedrijf http://www.innovoflow.co.uk die zich bezig houdt met het blootleggen van innovatieprocessen binnen organisaties. Dit doen ze m.b.v. een zelf ontwikkelde game, waar wij vandaag in de workshop op het ECCIxii mee gespeeld hebben. Het framework is gebaseerd op het feit dat innovatie verschillende zones doorlopen waarbij iedere zone zijn/haar eigen eigenschappen, processen en resources nodig heeft, zelf noemt hij dit het innovatie-eco-systeem.

Er zijn verschillende manieren om de game te spelen, bijvoorbeeld als storytelling framework om uit te leggen a.d.h.v. de verschillende elementen hoe een bepaald innovatieproces of product tot stand komt in een organisatie. Mooi om te zien dat er meteen verheldering optreed doordat de speelkaarten je dwingen om gedetailleerd inzicht te geven op het innovatieproces.

Tevens kan de game dynamisch gespeeld worden door teams om erachter te komen waar de voorkeur van het team ligt in het innovatieproces of waar juist de zwakke plekken bevinden. Ook kun je de gamesetting zo vormgeven dat er gedwongen bepaalde keuzes gemaakt moeten worden in het innovatieproces. Al met al een tool, waar je wel even tijd voor nodig hebt om alle opties te doorgronden, om concreet aan de slag te zijn met innovatieprocessen en de businessimpact daarvan.

In de onderstaande video legt Simon het zelf kort uit:


donderdag 15 september 2011

Karina Jensen - 2questions #ECCI

Karina Jensen (Global Minds Network)
Inspiratie voor een collectieve visie, haar studie concentreert zich op het gebruik van "Mural Art" als management & team-tool.


Patrick Colemont - 2questions #ECCI

Patrick Colemont (bio) - The CODE (update)

In navolging van zijn keynote sessie over "The CODE" onze 2-questions:

#ECCI 2-Questions

Op een conferentie als de ECCI lopen vele grondleggers, innovatieve en creatieve mensen rond. Enkele daarvan heb ik gevraagd om voor onze (ABC-)studenten wat kerngedachtes mee te geven vanuit hun ervaring.

Min Basadur (bio)
Grondlegger van het instituut "Basadur Applied Creativity" heeft altijd vanuit een praktisch oogpunt grote bedrijven (zoals Procter & Gamble) geholpen met innovatievraagstukken. Daarvoor heeft hij een tool en proces ontwikkeld om jezelf, teams en hele organisaties bewust te maken van elkaars kwaliteiten en verschillen. Hij maakt met zijn tool transparant waarom in het innovatieproces van een team er geen (eind)resultaat komt.Kate Conner(bio)
Gespecialiseerd in Creative Problem Solving. Vanuit de V.S is zij dit moment rond aan het gaan in Europa & Afrika om met haar Creative Problem Soving workshops.

European Conference of Creativity & Innovation (#ECCI)

Momenteel is ABC afgevaardigd op de European Conference of Creativity and Innovation, ECCI. Een van oorsprong Nederlands initiatief wat nu de 12de keer gehouden word. Ook via twitter en de eigen website van ECCI is de conferentie te volgen.

Innovation & co-creativity
De eerste keynote waar ik aan deelneem gaat over “Innovation & co-creativity”. Patrick Colemont (eerste Europeaan met een Master of Science degree op creativiteit) geeft het geheim van “The code”, a COnceptual DEsign of collaborative creativity.

Patrick vraagt aan het publiek hoe je een circel in 3 gelijke delen kan verdelen. Meteen volgt de standaard oplossing, echter is er niet een oplossing maar zijn er vele manieren om een cirkel in 3 gelijke delen op te delen. Patrick geeft aan dat creativiteit altijd meerdere oplossingen biedt, sterker nog met een nieuwe vraag omkaderd door enkele regels wordt de creativiteit juist geprikkeld om tot een oplossing te komen.

The CODE
The code of Co-creativity bestaat uit 3 contexten, de conventionele context, de co-creatieve context en de cosmologische context.

De conventionele context
Is de normale wereld om ons heen, het verkeer, de taal, de dagelijkse realiteit en het rationaal denken. Deze context bestaat dus uit constucties, conventies en communicatie in technischere termen de hardware, software en applicaties van de samenleving.
Deze context wordt geleid vanuit controle, kostenreductie en conflictgevoeligheid.

De co-creative context
Is de cognitieve wereld van verandering & vernieuwing, passie vanuit het hart als drijvende kracht. Deze context bestaat uit combinaties van kennis, cooperatie van mensen en samensmelten tot resultaat.
Deze context wordt geleid vanuit co-creatie, community building en een gevoel voor consensus.

De kosmologische context
Is de identiteit in het universum bestaat in termen van oneindig, spiritualiteit vanuit de ziel. Deze context bestaat uit constellaties, een continuiteit en een groeiende universele energie.
Deze context wordt geleid vanuit een co-existisch bestaan in harmonie, inspiratie vanuit het inner knowing, en gevoelig voor complexiteit.

Deze 3 contexten zijn met elkaar verbonden, hebben een coherentie met elkaar, werken samen en zijn de basis achter “The CODE” (In de uitgereikte handout staat volgens mij elk woord wat begint met CO- ;-)

De 3x3 geboden voor “The CODE – a conceptual design for collaborative creativity” op foto.

Posted using Mobypicture.com