woensdag 14 november 2012

Global Entrepeneurship Week 2012

Afgelopen maandag, 12 november, zijn we met 2de jaars ABC studenten (80 studenten) bij de aftrap van de Global Entrepeneurship Week in Wageningen geweest. Bij ABC staat innovatie, creativiteit en ondernemerschap centraal, goed om buiten de muren van de hogeschool inspiratie en kennis op te doen, net zoals vorig jaar met Eindhoven als gastheer, en het jaar daarvoor Rotterdam. Met als dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske kreeg het geheel een muzikaal tintje.


Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR starte met de vraag wat duurzaamheid precies is. Dit deed hij met één foto van kippen in een soort legbatterij en met één andere foto van vrije uitloop kippen. Hoe bekijk je nu duurzaamheid? Vanuit het perspectief dierenwelzijn kies je een andere foto dan wanneer je het bekijkt vanuit het perspectief "vierkante meters" of "kg voedsel per kip". De WAU is een van de partners die bijdraagt aan The Sustainability Consortium, met als doel duurzaamheid transparant, meetbaar en vergelijkbaar te maken.

Op de informatiemarkt waar diverse innovatieve duurzame start-ups vertegenwoordigd waren geeft het platform One planet crowd (een soort van Nederlandse Kickstarter) de mogelijkheid om deze bedrijven verder te helpen met hun bedrijf d.m.v. crowdfunding.

Afsluitend nam Engbert Breuker ons mee in een tijdreis met de Management Jukebox. Voor ABC studenten zoals hij zelf aangaf een stukje geschiedenis, maar aan de reacties te horen een hele mooie geschiedenisles.

Deze aftrap van de GEW in Wageningen was weer anders als de vorige (programma), kleinschalig maar inhoudelijk goed en veel leuke nieuwe dingen gezien & gehoord. Wij met ABC zijn deze week nog betrokken bij "Innovation in a Week" waar spoedig meer over zal komen.

dinsdag 11 september 2012

Bericht aan ABC studenten op Minor

Aan de ABC studenten die nu op minor zijn: het praktijkbureau heeft geprobeerd jullie te berichten over de afstudeer voorlichtingsbijeenkomst a.s. woensdag (morgen) het 4de uur in F001. Het lijkt alsof dit berichtje niet is aangekomen, zegt het voort...

vrijdag 6 juli 2012

Eerste generatie ABC'ers ontvangt diploma


Na 4 jaar een mijlpaal in de geschiedenis van Advanced Business Creation. Een dik applaus en felicitaties voor de eerste 7 gediplomeerden ABC. (vlnr Elise, Arjo, Bart, Mirjam, Debby, Wessel, afw: Jeroen)

donderdag 22 maart 2012

Eerste sollicitatieochtend ABC succesvol

In navolging van de MER heeft ABC dit jaar voor het eerst een sollicitatieochtend georganiseerd. Als resultaat van een tweedelige training, hebben alle studenten motivatiebrieven en CV's opgestuurd naar verschillende ondernemers en wervings- & selectie bureaus die deel hebben genomen aan de sollicitatieochtend vanmorgen.

Tijdens de sollicitatieochtend voert iedere student een gesprek en krijgen ze feedback de ondernemers en mede-studenten. Een erg leerzame en leuke praktijkoefening ter voorbereiding op de stage!

Hieronder een paar foto's:

In de break: paneldiscussie

dinsdag 20 maart 2012

ABC-studenten op het podium in Katowice

Na twee weken hard werken was het afgelopen zaterdag zover: de prijsuitreiking van de Nationale en Internationale groepen in Katowice. Alle deelnemende universiteitein zijn lid van het netwerk DUKENET en het huidige project werd gefinancierd door de EU als Erasmus Intensive Programme. Twee weken lang hebben studenten gewerkt aan het ontwikkelen van (online) marketingcampagnes om sociale buitensluiting tot een minder groot maatschappelijk probleem te maken.

Social Exclusion
Het thema 'social exclusion', oftewel sociale buitensluiting, staat momenteel hoog op de Europese agenda's. Sociale uitsluiting ontstaat doordat minderheden (bevolkingsgroepen, immigranten, daklozen, mensen met een handicap) worden buitengesloten van de samenleving door de rest van de bevolking en daardoor in een vicieuze cirkel belanden. Ter voorbeeld: door ontslag of privé-omstandigheden kunnen mensen tegen wil en dank (tijdelijk) dakloos raken. Door minder toegang tot hygiëne en minder geld voor nette kleren is het moeilijk om nieuwe banen te vinden, waardoor ze dakloos blijven. Hierdoor komen ze in een neergaande spiraal. Door de buitenwereld worden ze bestempeld als "vies" en "agressief", waardoor ze makkelijker toegang zoeken tot andere dak- en thuislozen en komen ze in een omgeving waarin geweld, misbruik, drugs en alcohol de overhand krijgen. Hierdoor raken ze steeds verder verwijderd van de maatschappij.

Het bewustzijn bij de rest van de bevolking dat eigenlijk iedereen, door het in stand houden van de buitensluiting, medeverantwoordelijk is voor deze situatie is nog erg laag. Jarenlange trajecten om de maatschappelijke problemen die optreden rondom sociale buitensluiting te verminderen hebben slechts beperkt hun vruchten afgeworpen. Om het bewustzijn onder de maatschappij te vergroten heeft de EU aan studenten gevraagd om een campagnes te ontwikkelen die de bevolking op de hoogte stelt van de problematiek.

2 Thema's: immigrants en homeless
Om het vraagstuk af te kaderen, heeft de organisatie van het Intensive Programme in Katowice gekozen om de onderwerpen af te bakenen. Uit ieder land zijn er 10 teams die onderzoek doen naar de immigranten en 10 teams die onderzoek naar daklozen. In Polen zijn alle groepen opgedeeld in 10 internationale teams waarin ze vervolgens een (internationale) campagne hebben ontwikkeld binnen hun onderwerp.

National Reports: Gouden en Zilveren Medailles
10 nationale teams hebben vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar de lokale en nationale stand van zaken met betrekking tot cijfers, trends, ontwikkelingen en politiek beleid. In Polen heeft ieder team haar rapport moeten verdedigen en een presentatie voor de groep studenten en docenten moeten verzorgen. Op basis hiervan heeft de jury een podium samengesteld en in beide gevallen heeft dat voor de Nederlanders geleid tot een podiumplek!

Homeless
1. Netherlands (Daisy Dirks, Daniëlle van den Berg)
2. Poland
3. Hungary

Immigrants
1. Poland
2. Netherlands (Suzanne van Strien, Linde van Erp, Jeffrey Pennings)
3. Italy

International Reports: Veel medailles
Ook in de internationale groepen zijn onze studenten in de prijzen gevallen! Gedurende twee weken hebben de studenten gewerkt aan een campagne via Adwords, bijbehorende Facebook-pagina en een uitgebreid rapport. Ook hier heeft de jury tijdens de final ceremony een oordeel over gegeven:

Homeless:
1. Team B (Jeffrey Pennings)
2. Team C (Linde van Erp)
3. Team D (Suzanne van Strien)

Immigrants:
1. Team E (Daisy Dirks)
2. Team B
3. Team C

Opnieuw dus fantastische resultaten. Hieronder vindt u nog enkele foto's van het Intensive Program in Katowice:

De groep


Nogmaals de groep


Het docententeam


Jeffrey en Daisy op de Final Ceremony


CracowCracow