donderdag 15 september 2011

European Conference of Creativity & Innovation (#ECCI)

Momenteel is ABC afgevaardigd op de European Conference of Creativity and Innovation, ECCI. Een van oorsprong Nederlands initiatief wat nu de 12de keer gehouden word. Ook via twitter en de eigen website van ECCI is de conferentie te volgen.

Innovation & co-creativity
De eerste keynote waar ik aan deelneem gaat over “Innovation & co-creativity”. Patrick Colemont (eerste Europeaan met een Master of Science degree op creativiteit) geeft het geheim van “The code”, a COnceptual DEsign of collaborative creativity.

Patrick vraagt aan het publiek hoe je een circel in 3 gelijke delen kan verdelen. Meteen volgt de standaard oplossing, echter is er niet een oplossing maar zijn er vele manieren om een cirkel in 3 gelijke delen op te delen. Patrick geeft aan dat creativiteit altijd meerdere oplossingen biedt, sterker nog met een nieuwe vraag omkaderd door enkele regels wordt de creativiteit juist geprikkeld om tot een oplossing te komen.

The CODE
The code of Co-creativity bestaat uit 3 contexten, de conventionele context, de co-creatieve context en de cosmologische context.

De conventionele context
Is de normale wereld om ons heen, het verkeer, de taal, de dagelijkse realiteit en het rationaal denken. Deze context bestaat dus uit constucties, conventies en communicatie in technischere termen de hardware, software en applicaties van de samenleving.
Deze context wordt geleid vanuit controle, kostenreductie en conflictgevoeligheid.

De co-creative context
Is de cognitieve wereld van verandering & vernieuwing, passie vanuit het hart als drijvende kracht. Deze context bestaat uit combinaties van kennis, cooperatie van mensen en samensmelten tot resultaat.
Deze context wordt geleid vanuit co-creatie, community building en een gevoel voor consensus.

De kosmologische context
Is de identiteit in het universum bestaat in termen van oneindig, spiritualiteit vanuit de ziel. Deze context bestaat uit constellaties, een continuiteit en een groeiende universele energie.
Deze context wordt geleid vanuit een co-existisch bestaan in harmonie, inspiratie vanuit het inner knowing, en gevoelig voor complexiteit.

Deze 3 contexten zijn met elkaar verbonden, hebben een coherentie met elkaar, werken samen en zijn de basis achter “The CODE” (In de uitgereikte handout staat volgens mij elk woord wat begint met CO- ;-)

De 3x3 geboden voor “The CODE – a conceptual design for collaborative creativity” op foto.

Posted using Mobypicture.com

Geen opmerkingen: