donderdag 17 juni 2010

ABC in het Provinciehuis Noord-Brabant

Woensdag 16 juni was het event van de Brabant Academy in het provincie huis van Noord-Brabant.

De dag was opgesplitst in 3 delen, een ochtendprogramma waarin Prof. Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, Commissaris van de Koningin de toekomst van Brabant uiteen zette a.d.h.v. thema's zoals Brabantstad culturele hoofdstad van 2018 en de verdere ontwikkeling van de regio op het gebied van glocalisering, mobiliteit, demografie & duurzaamheid. In een forumsetting met ondersteuning van diverse expertises (zie programma) kwam er een goed inhoudelijke discussie op gang m.b.v. diverse stellingen. Doordat de discussies goed inhoudelijk van karakter waren verliep de ochtend toch redelijk snel.

Tijdens de lekker lange lunch was er tevens de informatiemarkt. Een podium voor studenten om de deelnemers te laten zien of beter nog, te inspireren met oplossingen voor uitdagingen in Brabant. Ook onze eigen studenten van ABC waren aanwezig met hun toekomstscenario's voor Brainport in 2040.

Hoe ziet de de omgeving eruit in 2040? Waar liggen de kansen voor ondernemers, overheid en onderwijs? Hoe zien nieuwe samenwerkingsverbanden eruit? Iedereen heeft heel veel vragen over de toekomst.


Om ver in de toekomst te kunnen kijken hebben de studenten van ABC toekomstscenario’s ontwikkeld over de regio in 2040. Om samen tot nieuwe inzichten te komen om beter voorbereid te zijn op een steeds sneller veranderende wereld.
De afgelopen 6 weken hebben we m.b.v. onderzoek, diverse creativiteitssessies, handboek scenarioplanning, storytelling, visualisatie technieken en belangrijke input van experts deze toekomstbeelden inhoud gegeven en gevisualiseerd. Beleef met de ABC studenten elk toekomstscenario en onderzoek waar de uitdagingen, kansen en nieuwe samenwerkingsverbanden liggen.
Naast ABC, waren ook andere Hogescholen evenals Universiteiten & ROC's aanwezig om hun werk te laten zien. Een aangename en leuke break na de ochtendsessie.

Het middagprogramma begon met 6 praktijkvoorbeelden van de gezamelijke inspanning van de 3 O's: Ondernemers, Onderwijs & Overheid. Studenten presenteerden in 10 minutenpresentaties hun werk, mooi te zien hoe al die verschillende invalshoeken nieuwe inzichten geven.

Aansluitend gaf Paul Rüpp (Sinds december 2009 voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool) een doorzicht over de ontwikkeling van Onderwijs in de toekomst. Evenals de ochtend werd hij bijgestaan in een forumsetting door andere vertegenwoordigers in onderwijs. Een heftige discussie volgde op tal van fronten, leuk om te zien dat iedereen zo betrokken is bij onderwijs :-)

Afsluitend een borrel, napratend over de dag... de plussen en minnen op een rij, waar we constateren dat 2x 2,5 uur zitten, wel erg lang is! Gelukkig werd de roep voor actievere werkvormen door de organisatie gehoord, volgend jaar een frisse nieuwe opzet.. tot dan!

Geen opmerkingen: