zaterdag 5 september 2009

Intro ABC: Wereldrecord poging

Terug van de ABC introductiedagen. Introducties hebben meestal een overdaad aan gezellige activiteiten maar bij ABC is dat anders. Bij ons moet er hard gewerkt worden, dat is wat we vertellen bij de open dag, de voorlichting en de intake. Dus een gezellige week, maar wel handen uit de mouwen!

Waaraan hebben we dus de afgelopen 3 dagen gewerkt? Een wereldrecordpoging, eentje van formaat en die niet zomaar opnieuw te breken is. Helaas kunnen we vanwege de concurrentie natuurlijk niet zeggen welke poging precies, maar het proces is net zo interessant.

Organisatie
Van de eerste klas, nu de 2de jaars ABC’ers, zijn er 5 teamcaptains aangesteld. Elk team heeft een specifieke opdracht gekregen om uit te werken. Van Logistiek tot Marketing, van Sponsoring tot Reglement. En twee van hen zijn zelfs benoemd tot directie, en sturen het geheel aan. Dit onder bezielende leiding van de raad van advies, de kerndocenten van ABC.

Recordpoging voor wie?
Stichting Lucai heeft het initiatief genomen om een vakantiepark op te zetten voor gezinnen met ernstig zieke tieners, om deze tieners en hun gezin een week echt in de watten te leggen. Even weg van de dagelijkse zorg tijdens een echte vakantie, waar de aandacht weer even helemaal naar het complete gezin kan.

Stichting Lucai is inmiddels opgericht, maar een compleet vakantiepark bouwen met alle benodigde faciliteiten kan niet zonder geld, veel geld. Geld, dat deze recordpoging uiteindelijk moet opleveren. Het 2e doel van onze inspanning is Stichting Lucai bekend maken bij het grote publiek en hun toekomstige inkomstenstroom te vergroten.

Uitvoering
De 5 teamcaptains aangestuurd door hun Directie hebben niet alleen voor de afstemming en coördinatie van alle activiteiten zorg gedragen, maar ook gezorgd dat alles op de locatie in goede orde verliep. De directie werkt in opdracht van Stichting Lucai, geeft dagelijks verslag van de vorderingen en legt de geconstateerde dilemma’s voor aan haar Raad van Advies en opdrachtgever. Het docententeam als Raad van Advies, werkt aan de zijlijn, zodat het product van de studenten is en blijft.

Innovatiecyclus
De hoofdpijler van de opleiding ABC is de innovatiecyclus. Deze cyclus begint met het genereren van ideeën tot aan de uiteindelijke realisatie en implementatie van succesvolle innovaties. Na een busreis van 2 uur en het betrekken van onze tijdelijk ‘ABC Factory’ in Friesland, kwam de generatie van ideeën al meteen goed op gang. Even flink met de hersenen wapperen, wat natuurlijk prima gaat in het Friese landschap met een briesje wind. In de terugkoppeling van ieder team werd meteen duidelijk dat iedereen aan andere dingen denkt, en het delen hiervan tot steeds betere ideeën en nog mooiere plannen leidt en elk hoofd uiteindelijk suist van de ideeën.

Elke groep gaf aan alle andere groepen hun ideeënbundel voor elkaars onderwerp. De groepen gingen vervolgens zelf aan de slag met hun eigen taak, gevoed door al die weelde van ideeën van hun klasgenoten, pogend om daar lijn, zicht en structuur in te krijgen; ondertussen spiegelen met de reglementen van het Guiness Book of Records en de branding, marketing concepten en logistiek op orde krijgen. Aan het einde van de eerste dag heeft iedereen de complexiteit en scope van de recordpoging tussen de oren. Bijna elke groep komt tot de conclusie dat ze niet verder kunnen voordat ze antwoorden krijgen van de andere groepen! Komt het bekend voor??

Dag 2 breekt aan, kijken naar de dingen die wel kunnen. Teamcaptains die elkaar opzoeken, dilemma’s voorleggen en besluiten nemen. Steeds duidelijker worden de contouren van de recordpoging en de spirit & committent zitten er goed in. ’s Avonds bij de borrel blijkt ook dat onze ABC’ers aansluiting vinden bij de opdracht en zich verbazen over de snelheid van het elkaar leren kennen. We blijven mixen en roeren om de veilige zone steeds groter te maken. Hoewel het team marketing met het bedenken van een integrale marketingcampagne even een interventie nodig had om er lijn te krijgen, blijkt dat dit ineens weer houvast en vertrouwen geeft in de uitvoering. Na enthousiasme en een enorme ‘up’ hikken we aan het einde van de dag en het begin van de derde dag aan tegen een enorme ‘down’.

Nadat de ideeën zijn vastgelegd door de groepen en de integrale marketing lijn tussen de oren zit bij de gehele groep is er ineens houvast. Het project krijgt vorm en de brei aan ideeën wordt automatisch ingekaderd naar behapbare klussen. De grote groepen worden steeds verder onderverdeeld in subgroepen met hun eigen verantwoordelijkheid en taak. Het uitwerken van een eigen planning geeft structuur.
De vermoeidheid slaat langzaam toe; toch laat naar bed, en vroeg weer aan het ontbijt. De laatste stap is het bijeen krijgen van een draaiboek voor de recordpoging. Enkele studenten die niet aanwezig zijn bij deze introductie, missen in principe de eerste schoolweek. Zij moeten deze uiteraard inhalen; wat concreet betekent dat we hierna nog een ´workforce´ hebben om het draaiboek op te leveren.
Het is dus voor de teamcaptains van belang om goed na te denken hoe de teams het beste hun noeste arbeid en gedachten goed kunnen vastleggen.

Een krachtige afsluiting, het concept staat, de vaste contouren van het draaiboek liggen vast. Een dikke 50 pagina’s zijn opgeleverd, samen met vele flappen informatie, schetsen en schema’s. Het eerste stuk van de klus zit erop. Terug naar onze opdrachtgever Lucai en ons resultaat delen.

Er is hard gewerkt, een groot compliment waard naar onze ABC talenten. Voldaan volgde die avond de laatste stapavond in Leeuwarden. Morgen opruimen, schoonmaken en weer terug naar huis, om maandag fris te beginnen in de ABC Factory.

Geen opmerkingen: