zaterdag 25 april 2009

ABC, toekomst scenario's 2040

Het laatste blok van dit jaar is begonnen. We gaan toekomst scenario's bouwen voor DHV om het landschap van 2040 in beeld te brengen. Hoe gaan we aan de slag?

Waarom?
Als we Nederland verder ontwikkelen zoals het bouwen van nieuwe steden, woonkernen, dorpen, industrieterreinen, wegen... en ga zo maar door bouwen we projecten die tientallen jaren meegaan. Als we zouden bouwen met alleen de inzichten van nu, maken we misschien fouten, fouten die we over 15 tot 30 jaar weer moeten herstellen. Hoeveel oude industrieterreinen moeten weer omgebouwd worden tot landschap of woonkern? Tijden veranderen, en als we nu niet goed bouwen vernietigen we kapitaal op de langere termijn.

We aan dit blok dus voor DHV aan de slag om toekomstscenario's te bouwen van het jaar 2040. Deze explorerende scenario's gaan we uiteindelijk presenteren in het evoluon in Eindhoven.

Aanpak
Normaal zijn alleen de lessen scenario planning voorhanden om het concept en proces van toekomstscenario's aan te leren, uit te voeren. Doordat dit blok geheel in het teken van de Toekomst staat, kunnen we alle lessen, kenniskringen, vaardigheden en creatieve sessies richten op het ontwikkelen van de scenario's. Om de kennis te kunnen managen hebben we een WIKI ingericht.

De SP lessen richten zich op het proces, de theorie en het vormen. De creativiteit lessen richten zich op het toekomst denken en de kenniskringen concentreren zich rondom de onderwerpen die te maken hebben met het landschap.
Tevens hebben we een combinatie gezocht met de opleiding SBRM. Een gedeelte van de groepen heeft de opdracht om "AGF retail" in de toekomst verder uit te werken. Door mee te werken aan de toekomstscenario's krijgen we een multi-disciplinaire invalshoeken en robuuste scenario's.

Dat toekomstige landschap is afhankelijk van diverse bewegingen in de wereld. Daar hebben we een combinatie gemaakt met Vodafone. Zoals eerder geblogged gaan we met Vodafone een case uitwerken over het toekomstig mobiel leven en werken. Dit in het kader van het expertisecentrum Leefritme. Al het gereedschap voor robuuste scenario's hebben we in bezit. Het is alleen nog een kwestie van DOEN!


Al met al, een gaaf 'toekomst gericht' blok voor de boeg! Let's go, exploring possible future scenario's!

Geen opmerkingen: